Kim jest bezrobot…

kafelk2mal“Bezrobot”
to przede wszystkim bezrobotny Polak, ale również osoba, zatrudniona na niegodziwych warunkach.
Nieusatysfakcjonowane warunkami socjalnymi lub finansowymi bezroboty, pomimo poczucia wyrządzonej ich godności krzywdy, starają się poszukiwać nowych dróg wyjścia z  sytuacji,  są nieugięte w woli funkcjonowania w tak zastanej rzeczywistości. Brak pracy lub jej niegodziwość traktują jako proces podnoszenia swojej zarówno psychicznej jak i fizycznej odporności. Swój społeczny organizm przygotowują na walkę z własnym uczuciem bezradności, gniewu i poczuciem niesprawiedliwości, w efekcie przemieniając ten negatywny i permanentnie stresogenny stan, w stan nowej nadziei.
Bezrobot stara się nie skupiać na walce z polityką państwa polskiego, stara się nie pokładać całej energii na nie narzekanie i obwinianie innych za ciężką sytuację. Bezrobot, wspólnie z innymi bezrobotami tworzy i realizuje nowe koncepcje, pozwalające godnie egzystować w Polsce.  Bezrobot.pl to projekt społeczny skupiający osoby, które mimo szerzącego się w Polsce wirusa “bezrobociej grypy”, poszukują nowych możliwości i sposobów na zadowalające i szczęśliwe życie, przebywając w statusie bezrobota, a co być może  mogłoby powstrzymać w nich ewentualny zamiar emigracji do “ciepłych krajów”.

“Tajemną nadzieją robotów było to, że staną się ludźmi, a to ludzie stają się robotami”.
Dom Helder Camara